Hällristning L1969:9578 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,4x2,7 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 1 fotsula, 3 fragment, 5 avlånga fördjupningar och 43 skålgropar. Skeppet är 62 cm l, helt uthugget skrov med enstaka bemanningsstreck, belvis bortvittrat. Fotsulan är 20,5 cm l och 7 cm br, helt uthuggen. Fragmenten är 15-25 cm l, varav 1 helt uthuggen (fotsuleliknande). Avlånga fördjupningarna är 6-12 cm l, 4-7 cm br och 0,5-2 cm dj. Skålgroparna är 3,5-7 cm diam och 0,3-1,5 cm dj. Belägen på plan häll. (Raä dnr: 326-3198-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3,2x2,4 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 45 runda älvkvarnar och 5 avlånga älvkvarnar. Skeppsfigur, 54 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Älvkvarnar, runda, 4-8 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Älvkvarnar, avlånga, 6-17 cm l, 4-7 cm br och 0,5-2 cm dj. Belägna på plan häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan berghäll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,5 m N om väg mot Skalhamn. 20 m V om brukningväg. 22 m Ö om dike."
Vill du se flera runstenar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.322195
Longitud: 11.445488
Lämnings-ID: L1969:9578
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 294:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:9578