Hällristning L1969:9344 i Lyse 🇬🇧
Foto av Hällristning L1969:9344 i Lyse
Foto av Hällristning L1969:9344 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,3x2,6 m (Ö-V); bestående av 3 skepp, 7 fragment och 7 skålgropar. Skeppen är 38-67 cm l, av dubbellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck. Fragmenten är 9-33 cm l. Skålgroparna är 2,5-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. belägen på svagt till brant Ö-sluttande häll, i vattenrinning. (Raä dnr: 326-3198-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 3,8x2,6 m (Ö-V), bestående av 4 skeppsfigurer, 1 fragmentarisk figur och 3 skålgropar. Skeppsfigurerna är 32-67 cm l, av dubbellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"35 m VNV om landsväg. 3,4 m N om Raä nr 148:1."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.328318
Longitud: 11.453789
Lämnings-ID: L1969:9344
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 148:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/f420178f-7cb9-4bae-a60b-72780c9a11ae