Hällristning L1969:9343 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,2x2,8 m (NÖ-SV), bestående av 18 skepp, ett 20-tal fragment och 8 skålgropar. Skeppen är 22-170 cm l. Skålgroparna är 2,5-5 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3198-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2,6x1,5 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 7 skepp, 4 fragmentariska figurer och 9 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 28-60 cm l, varav fyra av enkellinjetyp, tre av dessa har bemanningsstreck. Tre är av dubbellinjetyp, varav två med bemanningsstreck, ett av dessa har dessutom spantstreck. De fragmentariska figurerna är 16-26 cm l. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0,5-1 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vattenöversilad, SÖ-sluttande häll, lutning 7 grader."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8,7 m ÖNÖ från fäste för borttagen elstolpe."
Vill du se flera runstenar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.325677
Longitud: 11.443357
Lämnings-ID: L1969:9343
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 326:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:9343