Hällristning L1969:9083 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,6x0,7 m (NÖ-SV), bestående av 2 skepp och 1 böjd linje. Skeppen är 64-105 cm l, dubbellinjetyp med spant- och bemanningsstreck, samt dubbellinjiga stävar med djurhuvudprydnad (hästhuvuden). Den böjda linjen är 25 cm l. Belägen på närmast plan häll med figurerna exponerade mot VNV. Hällen bortsprängd 2008 och flyttad till entrén vid Preeraff. (Raä dnr: 326-3198-2009) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Vill du se flera runstenar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.338541
Longitud: 11.422595
Lämnings-ID: L1969:9083
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 193:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1969:9083