Hällristning L1968:658 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,6x1,3 m (NV-SÖ), bestående av 3 skepp, 1 människofigur och 3 fragment. Skeppen är 58-83 cm l, ett av enkellinjetyp, två av dubbellinjetyp, varav ett med bemanningsstreck med huvudknoppar. Människofiguren är 26 cm l med uthuggen kropp och i adorantställning. Fragmenten är 27-46 cm l."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m NV om hushörn (NV), 9 m VSV om infartsväg. Belägen på NÖ-sluttande häll."
Vill du se flera runstenar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.346131
Longitud: 11.508363
Lämnings-ID: L1968:658
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 619:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:658