Hällristning L1968:451 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,7x1,55 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp, 18 människofigurer, 6 fragment och 8 skålgropar. Skeppet är 55 cm l, dubbellinjetyp, utan bemanning. Människofigurerna är 15.25 cm l, samtliga med helt uthuggen kropp, står i 3 rader. Fragmenten är 6-22 cm l. Skålgroparna är 2,5-4 cm diam och 0,3-0,5 cm dj. Belägen på NÖ-sluttande häll ovanför brant stup mot Ö. (Raä dnr: 326-3198-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 2,8x1,8 m (Nö-SV) bestående av 15 människofigurer, 1 skeppsfigur, 1 djurfigur, 1 benpar, 5 fragmentariska figurer, 1 ränna och 8 älvkvarnar. Skeppet är 52 cm l och av dubbellinjetyp utan bemanningsstreck. Människofigurerna är 17-29 cm l, samtliga med uthuggen kropp. Dessa är ristade i tre rader med 3+4+6 människor i varje rad. En är enbent, en står på en linje, tre är sammanbundna med en linje. det lösa benparet är 10 cm l. Djurfiguren är 20 cm med uthuggen kropp och tvåbent. Fragmenten är 9-16 cm. Älvkvarnarna är 4-5 cm diam och 0,5 cm dj. Från en älvkvarn utgår en 6 cm l ränna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergssluttning mot Ö. Skogsmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m VNV om landsväg (på en punkt 105 m S om infartsväg till f.d. församlingshem). 7 m Ö om svagt hörn på stengärdesgård. På NÖ-sluttande häll ovanför brant stup mot Ö."
Vill du se flera runstenar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.329154
Longitud: 11.454941
Lämnings-ID: L1968:451
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 610:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:451