Hällristning L1968:360 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 3,3x1,55 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp och 2 fragment. Skeppen är 67-72 cm l, dubbellinjetyp, varav 1 med bemanningsstreck. Fragmenten är 30-35 cm l, det ena stävlikande, det andre en liinje som går genom ett av skeppen. Belägen på en kraftigt SSÖ-sluttande häll. Inom en 4x1,4 m (NNV-SSÖ) stor yta är sentida ristningar, delvis överhuggan de forntida, föreställande skepp, flagga och initialer. (Raä dnr: 326-3198-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, bestående av 2 figurer. Dessa utgörs av 2 skepp, 70 resp. 72 cm l och 20 resp. 22 cm h. Det större har bemanningsstreck. Linjerna är 1,5-3 cm br. Det mindre skeppet är överristat av sentida ristning."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m NNV om vägen mot Norrkila, 22 m VNV om avtagsväg och 3,8 m NNÖ om telefonstolpe. 0,45 m NV om stagfeste till stolpe."
Vill du se flera runstenar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.341937
Longitud: 11.497174
Lämnings-ID: L1968:360
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 609:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:360