Hällristning L1968:1396 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,4x1 m (Ö-V) bestående av 3 skepp, 1 obestämbar figur, 2 fragment och 5 älvkvarnar. Skeppen är 26-62 cm l, två av enkellinjetyp med bemanningsstreck och ett av dubbellinjetyp. Den obestämbara figuren är 83x17 m, fragmenten 14-15 cm l och älvkvarnarna är 3 cm diam och 0,5 cm dj, varav 2 sammanbundna av en 4 cm l ränna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Bergsbrant."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart V om elstolpe. 50 m NÖ om ladugård. 8 m N om körväg. Belägen på S-sluttande häll."
Vill du se flera runstenar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.350589
Longitud: 11.51692
Lämnings-ID: L1968:1396
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 617:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:1396