Hällristning L1968:1341 i Lyse 🇬🇧
Foto av Hällristning L1968:1341 i Lyse
Foto av Hällristning L1968:1341 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Äldre beskrivning: Hällristning, 5,6x1,3 m (NÖ-SV), bestående av 14 skepp, 3 människofigurer, 3 obestämbara figurer, 3 fotsulor, 3 fragment och 19 skålgropar. Skeppsfigurerna är 23-92 cm l, 5 är av enkellinjetyp, varav 3 med bemanningsstreck; 9 är av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Det längsta skeppet har 3+2 skålgropar huggna i skrovets för och akter. Människofigurerna är 16-26 cm, 2 med helt uthuggen kropp, 1 med ringkropp och 1 är spjutbärare, samt 2 är kopplade till obestämbara figurer. De obestämbara figurerna är 19-32 cm l och 9.-17 cm br. Fotsulorna är 21-23 cm l, 5-8 cm br och helt uthuggna. de fragmentariska figurerna är 5-24 cm. Skålgroparna är 2-5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande vattenöversilad häll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande berghäll i överkanten av bäckravin. Hagmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m SSÖ om gammal åker och 5 m Ö om elstolpe."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.323665
Longitud: 11.453911
Lämnings-ID: L1968:1341
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 614:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/ef2c9e98-c2a8-440b-ad59-8d088be14109