Hällristning L1968:1185 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,6x0,3 m (NÖ-SV), bestående av 1 skepp och 1 fragment. Skeppet är 30 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmentet är 11 cm l. Belägen på svagt SV-sluttande häll i vattenrinning. (Raä dnr: 326-3198-2009) - - Äldre beskrivning: Hällristning, 0,9x0,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 2 fragment och 2 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 38 cm l, av enkellinjetyp med bamanningsstreck. De fragmentariska figurerna är 10-15 cm. Älvkvarnarna är 2 cm diam och 0,5 cm dj."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13,5 m NV om järnstolpe, 13 m NNÖ om Raä nr 615:2 och 15 m NNV om Raä nr 615:1. På en SV-sluttande, vattenöversilad häll."
Vill du se flera runstenar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.324285
Longitud: 11.453095
Lämnings-ID: L1968:1185
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 615:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:1185