Hällristning L1968:1040 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 4,15x1,6 m (NV-SÖ), bestående av 7 skepp, 2 fotsulor, 5 fragmentariska figurer, 1 helhuggen skiva och 16 skålgropar. Skeppen är 34-87 cm l, varav 5 av dubbellinjetyp och 2 av enkellinjetyp, samtliga med bemanningsstreck och 2 med spantstreck. Fotsulorna är 21-24 cm l, parställda. Fragmentariska figurerna är 7-24 cm l. Helhuggna skivan är 12 cm diam. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,2-1 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande till plan häll. Delvis under stenblock. (Raä dnr: 326-3198-2009) - - För äldre beskrivning, se skannat dokument."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m N om vägen mot Skalhamn. 23 m V om Lyse Raä nr 141:1. Ö och under större stenblock, 1,4x1,4x1,1 m stort."
Vill du se flera runstenar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.322374
Longitud: 11.446778
Lämnings-ID: L1968:1040
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 327:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1968:1040