Hällristning L1960:9175 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,44x1,05 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 5 skepp och 2 skålgropar. Skeppen, 28-44 m l, 3 av enkellinjetyp med bemanning; 2 av dubbellinjetyp med bemanning. Skålgroparna, 5-6,5 cm diam och 0,5-0,8 cm dj. Belägen på närmast plan häll. (RAÄ dnr. 3.4.2-2438-2012) Äldre beskrivning: Hällristning, bestående av minst 2 skepp och 2 skålgropar. (RAÄ dnr 326-4100-2009)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12,4 m V om bostadshusets SV-hörn."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.401903
Longitud: 11.496364
Lämnings-ID: L1960:9175
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 604
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:9175