Hällristning L1960:8975 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, bestående av 1 skepp, 38 cm l (NÖ-SV), med helt uthugget skrov. Bra och djupt huggen i NV, betydligt tunnare i SÖ, ofullständigt. Belägen på svagt V-sluttande större häll. (RAÄ dnr. 3.4.2-2438-2012) Äldre beskrivning: Hällristning, bestående av 1 skepp, ca 30 cm l, helt uthugget. Belägen på nederdelen av plan, lågt uppstickande, större häll. (RAÄ dnr 326-4100-2009)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"23 m S om mitten av bro som går över bäck. 7 m VSV om gammal landsväg/brukningsväg, från en punkt där hällen möter vägen."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.400888
Longitud: 11.496711
Lämnings-ID: L1960:8975
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 602
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:8975