Hällristning L1960:8562 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 5,20x3,20 m (NNV-SSÖ), bestående av 7 skepp, 1 djurfigur, 6 linjer och 11 skålgropar. Skeppsfigurerna är 20-120 cm l, 2 av enkellinjetyp med bemanning, 5 av dubbellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck. Djurfiguren är 23 cm l, fyrbent med öron. 6 linjer, 18-48 cm l, möjligen skeppsfragment. Skålgroparna är 2,5-6 cm i diam och 0,2-1,0 cm dj. Stor exfoliation eller ev. eldskada mitt på hällen. Belägen på Ö-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-3037-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På Ö delen av åkerholme i igenväxande betesmark."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 22 m SV om järnväg (NV-SÖ ) på en punkt 55 m SÖ om järnvägsövergång. 95 m ÖSÖ om stakethörn/fastighetsgräns."
Vill du se flera runstenar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.356363
Longitud: 11.519182
Lämnings-ID: L1960:8562
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 671
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:8562