Hällristning L1960:8344 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,5x0,3 m (N-S), bestående av 1 skepp (?), 1 fågelfigur och 2 skålgropar. Skeppet (?), är 24 cm l, med bemanningsstreck. Fågelfiguren är 17 cm l, Tjäder. Skålgroparna är 4-4,5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-1751-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 m SSV om stenblock (1,2x1,1x0,9 m ). 50 m NV om hällkant (NÖ-SV). 9,5 m NNÖ om RAÄ Brastad 126:1."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.37639
Longitud: 11.46492
Lämnings-ID: L1960:8344
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 609
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:8344