Hällristning L1960:8247 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 1,8x1,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 hällristningsytor. Hällristningsyta övre, 1,4x0,6 m (Ö-V), bestående av 1 djurfigur och 21 skålgropar. Djurfiguren är 22 cm l, fyrbent, något fragmentariskt, överhugger en skålgrop. Skålgroparna är 2,5-6,5 cm diam och 0,2-2 cm dj, 1 med ränna, 5,5 cm l. Belägen på plan klipphylla. 0,4 m SSV om övre ytan och 0,6 m nedom denna är: Hällristningsyta nedre, 1,2x0,7 m (Ö-V), bestående av 1 människofigur och 9 skålgropar. Människofiguren är 26 cm l, streckgubbetyp, med svärd. Skålgroparna är 3-6,5 cm diam och 0,2-1,2 cm dj. Skålgropar i kanten av skadan. Största gropen mitt i skadan (!). Belägen på S-sluttande klippavsats. (RAÄ dnr 326-1625-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,1 m SSV om RAÄ Brastad 128:1, på klipphylla ca 1 m nedom denna."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.376335
Longitud: 11.463412
Lämnings-ID: L1960:8247
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 613
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:8247