Hällristning L1960:8011 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,5x2 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 skepp, 2 djurfigurer, 2 djurliknande figurer och ca 10 linjer, obestämbara figurer och fragment. Skeppen är 31-49 cm l. 1 av enkellinjetyp med ett bemanningsstreck, 3 av dubbellinjetyp, varav 2 med bemanningsstreck. Djurfigurerna är 30 cm l, fyrbenta parställda med benen mot varandra och ett streck mellan. De djurliknande figurerna är 14 cm l. Linjerna, fragmenten och de obestämbara figurerna är 10-80 cm l, varav 1 helhuggen yta. Mitt i ristningsytan är sentida ristningar, bl.a. 1 människa, 115 cm l. Belägen på övre delen av SSÖ-sluttande svartfärgad häll. Ca 3 m SSÖ om hällristningen är en häll med bl.a. 3 sentida skepp. Ca 20 m SÖ om hällristningen är en häll med sentida gropar. (RAÄ dnr 326-1625-2010)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13,3 m SSV om husknut (SV). 8,8 m SV om RAÄ Brastad 106:1."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.376823
Longitud: 11.45734
Lämnings-ID: L1960:8011
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 611
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:8011