Hällristning L1960:7524 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,5x0,5 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 djurfigurer och 5 fragment. Djurfigurerna är 24 cm l, fyrbenta (hästar), motställda. Fragmenten är 6-15 cm l. Belägen på SÖ-sluttande hällavsats, i vattenrinning. (RAÄ dnr 326-2166-2009)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m NV om landsväg. 3,5 m ÖSÖ om Raä nr Brastad 48:1."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.403471
Longitud: 11.49189
Lämnings-ID: L1960:7524
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 588
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7524