Hällristning L1960:7501 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning (yta A), 2,6x0,4 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 fragment och 2 skålgropar. Skeppet är 98 cm l, av enkellinjetyp utan bemanningsstreck. Fragmentet är 11 cm l. Skålgroparna är 4,5-5 cm diam och 0,4 cm dj. Belägen på svagt S-sluttande hällavsats. 4,3 m V om yta A, och på en hällavsats ca 1,2 m högre än yta A är. Hällristning, (yta B), i form av 1 linje, 13 cm l och 2,5 cm br, belägen i en av inlandsisen trågformad urgröpning. (RAä dnr 326-2166-2009)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant intill stenbrott."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3,5 m NV om väg. 8,5 m SÖ om Raä nr Brastad 6:1."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.40367
Longitud: 11.49226
Lämnings-ID: L1960:7501
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 586
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7501