Hällristning L1960:7486 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristningsområde, 5,7x2,2 m (NV-SÖ), bestående av 3 hällristningsytor. I NV delen är: Hällristningsyta A, 1,8x0,45 m (NV-SÖ), bestående av 1 hjulkors och 2 obestämbara figurer. Hjulkorset är 45 cm diam. De obestämbara figurerna är 13-27 cm l. Belägen på svagt Ö-sluttande hällyta. 1,8 m S om yta A är: Hällristningsyta B, 1,75x1,2 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 människofigur, 1 djurfigur, 2 fotsulor och 7 obestämbara figurer. Människofiguren är 14 cm l, med helt uthuggen kropp. Djurfiguren är 24 cm l, fyrbent. Fotsulorna är 20 cm l och 10-11 cm br, konturhuggna, parställda. De obestämbara figurerna är 7-23 cm l. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta. 2 m Ö om yta B är: Hällristningyta C, 0,45x0,3 m (N-S), bestående av 1 skepp och 2 helt uthuggna rektanglar. Skeppet är 43 cm l, med helt uthugget skrov och 2 bemanningsstreck. Rektanglarna är 11-28 cm l. Belägen på kraftigt Ö-sluttande hällyta. 11 m S om yta A är en sentida ristning: "G H J född 6 maj 1933". (RAÄ dnr 326-2166-2009)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Betesmark"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Yta A är 1 m ÖNÖ om stengärdesgård (NNÖ-SSV)."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.400647
Longitud: 11.494308
Lämnings-ID: L1960:7486
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 594
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7486