Hällristning L1960:7485 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,65x0,9 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp och 1 fragment. Skeppen är 30-39 cm l, av enkellinjetyp med bemanningsstreck. Fragmentet är 39 cm l. Belägen på svagt SV-sluttande, vattenöversilad häll. På hällen finns flera vittringsgropar, se Raä nr Brastad 12:1. (RAÄ dnr 326-2166-2009)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SÖ-sluttande bergsparti. Skogsmark (gles blandskog)"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5,8 m SSV om nyfynd 2009:2. 1,65 m NÖ om stenbrottskant."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.403302
Longitud: 11.491123
Lämnings-ID: L1960:7485
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 589
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7485