Hällristning L1960:7473 i Brastad
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,5x0,4 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 2 fragment och 1 skålgrop. Skeppet är 40 cm l, av dubbellinjetyp utan bemanningsstreck. Fragmenten är 10-14 cm l. Skålgropen är 6 cm diam och 0,8 cm dj. Belägen på svagt Ö-sluttande hällavsats. Skålgropen påträffades vid specialinventering 1990 och är avbildad på skiss i inventeringsbok (dock utan beskrivning), se Raä nr Brastad 22:1, men har inget nummer i FMIS. (RAÄ dnr 326-2166-2009)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Brastad socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Skogsmark (barrskog)"
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4,7 m S om Raä nr Brastad 22:1. 1,8 m N om infartsväg."
Vill du se flera runstenar i Brastad socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.397308
Longitud: 11.487286
Lämnings-ID: L1960:7473
Riksantikvarieämbetets ID: Brastad 592
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Brastad
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:7473