Hällristning L1960:6940 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,8x0,3 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 1 skepp och 1 obestämbar figur. Skeppet är 33-65cm l, av dubbellinjetyp, utan bemanning. Obestämbara figuren är 18 cm l. Belägen på svagt NÖ-sluttande hällavsats. (RAÄ dnr 326-4052-2008)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m NV om Lyse 610:1 och på en 70 cm högre belägen hällavsats. 4 m NÖ om svagt hörn på stengärdsgård."
Vill du se flera runstenar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.329176
Longitud: 11.454906
Lämnings-ID: L1960:6940
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 662
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:6940