Hällristning L1960:6906 i Lyse 🇬🇧
Foto av Hällristning L1960:6906 i Lyse
Foto av Hällristning L1960:6906 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 0,9x0,3 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 4 fragment och 1 skålgrop. Skeppet är 53 cm l, dubbellinjetyp med spant- och bemanningsstreck. Fragmenten är 7-18 cm l. Skålgropen är 3 cm diam och 0,3 cm dj. Belägen på plan hällavsats mot N. (RAÄ dnr 326-4045-2008)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.326926
Longitud: 11.454345
Lämnings-ID: L1960:6906
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 658
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2b739311-663c-4566-8169-fd805bab91c1