Hällristning L1960:6689 i Lyse
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,25x1,15 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp, 4 människofigurer och 3 skålgropar. Skeppen är 33-65cm l, varav 1 av enkellinjetyp och 1 av dubbellinjetyp, båda utan bemanning. Människofigurerna är 22-32 cm l, med helt uthuggen kropp. Skålgroparna är 3,5x4,5 cm diam och 0,2-0,3 cm dj. Belägen på svagt NNV-sluttande hällavsats. (RAÄ dnr 326-4045-2008)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lyse socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m S om dike/stengärdesgård."
Vill du se flera runstenar i Lyse socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.327223
Longitud: 11.45436
Lämnings-ID: L1960:6689
Riksantikvarieämbetets ID: Lyse 657
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Lyse
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:6689