Hällristning L1960:5263 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Anmälan, Vitlycke museum: Hällristning, 4,85 x 0,4 m (SV-NÖ) bestående av 1skeppsfigur, 1 cirkelfigur, 1 ramfigur, 1 obestämbar figur och 18 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 56 cm lång och dubbelllinjigt. Cirkelfiguren är 13 cm diam och har en älvkvarn i mitten, typ cup and ring figur. Den ramliknande figuren är 27 x 18 xm stor. Den obestämbara figuren är 24 cm lång. Älvkvarnarna är 2,5-4,5 cm diam och 0,2-0,5 cm djupa, varav en är sammanhuggen med den obestämbara figuren, en ingår i "cup and ring"figuren och en är sammanhuggen med den ramliknande figuren. 12 älvkvarnar ligger i rader inom ramfiguren. Belägen på långsmal berghäll."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Långsmal (SV-NÖ) plan till SÖ-sluttande berghäll."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"30 m NÖ om åkerhörn och 4 m NÖ om en punkt där stenmur (SÖ-NV) möter bergkant, samt 22 m SSÖ om spismursröse till torplämning."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.434591
Longitud: 11.486963
Lämnings-ID: L1960:5263
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 707
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:5263