Hällristning L1960:4035 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 1,7 x 0,7 m (NÖ-SV) bestående av 2 skeppsfigurer, 23 cirkelfigurer/plattor, 1 djurfigur, 10 obestämbara figurer och 42 älvkvarnar. Skeppsfigurerna är 76-123 cm långa och helt uthuggna. Cirkelfigurerna är 6-20 cm diam och helt uthuggna likt skivor. 18 av dessa har en älvkvarn i mitten (som nav) samt 2 är sammanbundna med axel. Djurfiguren (?) är 24 cm lång. De obestämbara figurerna är huggna mindre ytor. Älvkvarnarna är 2-6 cm diam och 0,2-1,23 cm djupa. Vittrad. Belägen på liten uppstickande bergknalle 2,1 m ÖSÖ om RAÄ 607:1."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan mark i skogsplantering."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m V om åkerkant och 2,1 m ÖSÖ om Bro 607:1."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.480527
Longitud: 11.556084
Lämnings-ID: L1960:4035
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 703
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:4035