Hällristning L1960:2667 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning, 2,6 x 1,3 m (SÖ-NV) bestående av1 skeppsfigur, 1 obestämbar figur och 1 älvkvarn. Skeppsfiguren är 70 cm lång, enkellinjigt samt utan bemanningsstreck. Den obestämbara figuren är 27 cm lång, kan vara en ofullbordad djurfigur? Älvkvarnen är 2,5 cm diam och 0,1 cm djup. Belägen på svagt SÖ-sluttande hällyta."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m N om RAÄ nr 3:4. Nedanför (SÖ) om stenbrott och mitt i skrotsten av större block."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.431245
Longitud: 11.478235
Lämnings-ID: L1960:2667
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 688
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:2667