Hällristning L1960:2600 i Bro
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Hällristning 1,0 x 0,6 m (Ö-V) bestående av 1skeppsfigur, 1 djurfigur, 1 ramfigur, 1 böjd linje och 9 älvkvarnar. Skeppsfiguren är 53 cm långt, med bemanningsstreck och huvudknoppar. Skeppet är mycket tunt ristat. Djurfiguren är 20 cm långt. Ramfiguren är 21x19 cm stort. Den böjda linjen är 13 cm stort. Älvkvarnarna är 3-4 cm diam och 0,3-0,5 cm djupa, varav 8 st är inhuggna i ramfigurer."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Bro socken i Lysekil kommun (Västra Götalands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt V-sluttande hällyta."
Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m ÖSÖ om stenmurshörn och 5 m S om stenmur samt 30 m NNÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Lysekil kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.43611
Longitud: 11.478305
Lämnings-ID: L1960:2600
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 678
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Västra Götalands
Kommun: Lysekil
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L1960:2600