Runsten L1989:8974 i Hällestad 🇬🇧
Även känd som Hällestadsstenarna
Foto av Runsten L1989:8974 i Hällestad
Foto av Runsten L1989:8974 i Hällestad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásgautr reisti stein þenna eptir Erru, bróður sinn. En sá var heimþegi Tóka. Nú skal standa steinn á bjargi. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,25x0,4-0,47 m st, inmurad i kyrkans Ö vägg på 0,35 m h. Runhöjd 8-11 cm. De 4 runraderna åtskiljs av dubbla streck, som åt ena hållet bildar spjutliknande figurer. Runorna imålade med röd färg, runradsskiljarna med blå. Texten tolkas: "Asgot reste denna sten efter Ärre sin broder. Och han var Tokes hirdman. Nu skall stenen stå på högen". (Sundnér 1973)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hällestad socken i Lund kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"13 m N om RAÄ-nr Hällestad 2:2."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.677832
Longitud: 13.420768
Lämnings-ID: L1989:8974
Riksantikvarieämbetets ID: Hällestad 2:3
Sveriges runinskrifter: DR296
Plats: Hällestad 2, hällestads kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Hällestadsstenarna
Län: Skåne
Kommun: Lund
Socken: Hällestad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/76d7c734-4cee-4b39-a789-f731d9ee610c