Runsten L1989:8973 i Hällestad 🇬🇧
Även känd som Hällestadsstenarna
Foto av Runsten L1989:8973 i Hällestad
Foto av Runsten L1989:8973 i Hällestad
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ásbjôrn, heimþegi Tóka, setti stein þenna eptir Tóka, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,45x0,6 m st, inmurad i kyrkans Ö vägg på 0,6 m h. Runhöjd 9-12 cm. En runrad löper utmed stenens kant. Runorna är imålade med röd färg, runradsavgränsande streck med grönt. Texten tolkas: "Esbern, Tokes hirdman satte denna sten efter Toke sin broder"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hällestad socken i Lund kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N om RAÄ-nr Hällestad 2:1 (runsten)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.677643
Longitud: 13.420762
Lämnings-ID: L1989:8973
Riksantikvarieämbetets ID: Hällestad 2:2
Sveriges runinskrifter: DR297
Plats: Hällestad 3, hällestads kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare: Troligen samma som gjort DR 295
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn: Hällestadsstenarna
Län: Skåne
Kommun: Lund
Socken: Hällestad
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e9d54e6b-935c-4269-9190-c03b1e906554