Runsten DR295, L1989:8972 i Hällestad
Även känd som Hällestadsstenarna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Áskell setti stein þenna eptir Tóka Gorms son, sér hollan dróttin. Sá fló eigi at Uppsôlum. §B Settu drengjar eptir sinn bróður stein á bjargi stœðan rúnum. Þeir §C Gorms Tóka gingu næstir. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 1-3 m h, 0.47 m br (Ö-V) och 0.3 m tj inmuradi kyrkans Ö-vägg.. Runhöjd 8-12 cm. På S sidan är 4 runrader,på Ö sidan 2 och N sidan 1 synlig runrad. Runorna är imålademed röd färg, runradsskiljande streck imålade med grönt.Texten lyder:Eskil satte denna sten efter Toke Gormsson, som var honom en huldherre, han flydde icke vid Uppsala drenge satte efter sin broderstenen på högen, stött med runor. De gick Gorms Toke närmas\.2 m N om nr 1 är :2) Runsten, granit, 1.45x0.6 m st, inmurad i kyrkans Ö vägg på0.6 m h. Runhöjd 9-12 cm. En runrad löper utmed stenens kant.Runorna är imålade med röd färg, runradsavgränsande streck medgrönt. Texten lyder:Esbern, Tokes hirdman satte denna sten efter Toke sin broder\.13 m N om nr 2 är:3) Runsten, granit, 1.25x0.4-0.47 m st, inmurad i kyrkans Ö väggpå 0.35 m h. Runhöjd 8-11 cm. De 4 runraderna åtskiljs av dubblastreck, som åt ena hållet bildar spjutliknande figurer. Runornaimålade med röd färg, runradsskiljarna med blå. Texten lyder:Asgot reste denna sten efter Ärre sin broder. Och han var Tokeshirdman. Nu skall stenen stå på högen\.(Sundnér 1973)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hällestad socken i Lund kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"SÖ hörnan av S korsarmen (nr 1)."
Vill du se flera runstenar i Hällestad socken eller Lund kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.67758
Longitud: 13.420764
Lämnings-ID: L1989:8972
Riksantikvarieämbetets ID: Hällestad 2:1
Sveriges runinskrifter: DR295,
Plats: Hällestad 1, hällestads kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare: Troligen samma som gjort DR 297
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Hällestadsstenarna -
Län: Skåne
Kommun: Lund
Socken: Hällestad
Riksantikvarieämbetets information: » L1989:8972