Runsten L1988:5531 i Lund ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1988:5531 i Lund
Foto av Runsten L1988:5531 i Lund
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jakob. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Byggnadsminnesmärke, Historisk Muséet.2) Runstenar, 7 st förvarade i källaren till LUHM ochDomkyrkomuséet. Svårigheter med identifieringen. Se tidigarebeskrivningar.3) Bildsten, 1 st, förvarad i källaren till LUHM."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lunds socken i Lund kommun (Skåne län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.704323
Longitud: 13.195017
Lämnings-ID: L1988:5531
Riksantikvarieämbetets ID: Lund 86:2
Sveriges runinskrifter: DRTil6
Plats: Lund, domkyrkan
Placering: Lunds historiska museum
Föremål: Kapitäl
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Lund
Socken: Lunds
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c5075b26-aecc-442b-a4a4-2ef08f8ac74c