Runsten L1988:5315 i Lunds
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,7 m h, 1,4 m br vid basen, 0,7 m br vid toppen (ÖSÖ-VNV) och ca 0,85 m tj. Runhöjd, 10-11 cm. Ristningen vetter mot SSV. Stenen står i en krets av runstenar (RAÄ-nr Lund 9:1-6) i kanten av en hög från sen tid, 9 m i diam och 1 m h. Flyttad hit."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lunds socken i Lund kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Runt kanten av rund, artificiell kulle. Plantering, universitetsplatsen."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4,4 m SSÖ om RAÄ-nr Lund 9:3. "
Vill du se flera runstenar i Lunds socken eller Lund kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.705771
Longitud: 13.194792
Lämnings-ID: L1988:5315
Riksantikvarieämbetets ID: Lund 9:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Lund
Socken: Lunds
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:5315