Runsten L1988:5314 i Lunds
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,63 m h, 1 m br (NNV-SSÖ) och 0,5 m tj. Runhöjd, 12-13 cm. Ristningen vetter mot ÖNÖ. Stenen är flyttad till platsen som ligger inom Kulturhistoriska museets område."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lunds socken i Lund kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan gräsmatta inom Kulturens museiområde."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m Ö om RAÄ-nr Lund 11:4. "
Vill du se flera runstenar i Lunds socken eller Lund kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.704642
Longitud: 13.196231
Lämnings-ID: L1988:5314
Riksantikvarieämbetets ID: Lund 11:5
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Lund
Socken: Lunds
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:5314