Runsten L1988:4706 i Lund ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1988:4706 i Lund
Foto av Runsten L1988:4706 i Lund
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,6 m h, 1,35 m br (√ĖN√Ė-VSV) och 0,48 m tj. Runh√∂jd 14-17 cm. I mitten, det stora djuret, 0,8x0,59 m st. Ristningen vetter mot NNV. Stenen √§r flyttad till platsen som ligger inom Kulturhistoriska museets omr√•de."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lunds socken i Lund kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan gräsmatta inom Kulturens museiområde."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m N√Ė om RA√Ą-nr Lund 11:3. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.704609
Longitud: 13.196118
Lämnings-ID: L1988:4706
Riksantikvarieämbetets ID: Lund 11:4
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Lund
Socken: Lunds
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/cd9cd1b6-269d-4179-a391-2cca0d838fa6