Runsten L1988:4659 i Lund ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1988:4659 i Lund
Foto av Runsten L1988:4659 i Lund
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,55 m h, 1,8 m br (√Ė-V) och 0,35 m tj. Runh√∂jd, 11-13 cm. I mitten en yxb√§rande man. Ristningen vetter mot NNV. Stenen √§r flyttad till platsen, som ligger inom Kulturhistoriska museets omr√•de."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lunds socken i Lund kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan gräsmatta inom Kulturens museiområde."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m NV om RA√Ą-nr Lund 11:1. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.70451
Longitud: 13.196126
Lämnings-ID: L1988:4659
Riksantikvarieämbetets ID: Lund 11:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Lund
Socken: Lunds
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/e8db3395-9fa0-4e2a-b1ae-839f5bb1bcce