Runsten L1988:4658 i Lund ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1988:4658 i Lund
Foto av Runsten L1988:4658 i Lund
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Bildsten, granit, 2 m h, 1 m br (√Ė-V) och 0,45 m tj. P√• den mot N v√§nda sidan finns ristningen, som f√∂rest√§ller skr√§ckfigurer: H√§xa av Eddans hirrakkintyp, ridande p√• en varg med ormar till tygel och spjut-drake, ormar. Stenen √§r flyttad till platsen, som ligger inom Kulturhistoriska museets omr√•de."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lunds socken i Lund kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan gräsmatta inom Kulturens museiområde."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m NV om V hörnet av museibyggnad."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.704502
Longitud: 13.196203
Lämnings-ID: L1988:4658
Riksantikvarieämbetets ID: Lund 11:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Lund
Socken: Lunds
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1597170a-d48d-42e1-a948-06e247660322