Runsten L1988:4657 i Lund ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1988:4657 i Lund
Foto av Runsten L1988:4657 i Lund
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,3 m h, 0,7 m br (√Ė-V) och 0,4 m tj. Runh√∂jd, 10 cm. Ristningen vetter mot SV. Stenen st√•r i en krets av runstenar (RA√Ą-nr Lund 9:1-6) i kanten av en h√∂g fr√•n sen tid, 9 m i diam och 1 m h. Flyttad hit."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lunds socken i Lund kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Runt kanten av rund, artificiell kulle. Plantering, universitetsplatsen."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4,7 m VNV om RA√Ą-nr Lund 9:1."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.70584
Longitud: 13.194911
Lämnings-ID: L1988:4657
Riksantikvarieämbetets ID: Lund 9:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Lund
Socken: Lunds
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1d5008b1-edaf-4647-8646-3473dacd68c6