Runsten DR316, L1988:4595 i Norra Nöbbelöv
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Tófi reisti stein þenna eptir umun/Ómun, sinn félaga. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, tidigare plats för, nu flyttad. Står numera vid universitetsplatsen i Lund. Under en mellantid placerad på hemmanet nr 15 i Fjelie enligt Bruzelius. Text i översättning: Tue rejste denna sten efter sin faelle Umon. Se beskrivning Lund nr 9."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Norra Nöbbelöv socken i Lund kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flackt område. Vägkant."
Vill du se flera runstenar i Norra Nöbbelöv socken eller Lund kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.725591
Longitud: 13.129007
Lämnings-ID: L1988:4595
Riksantikvarieämbetets ID: Norra Nöbbelöv 6:1
Sveriges runinskrifter: DR316,
Plats: Norra nöbbelövs kyrka
Placering: På Runstenshögen i Lund.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Lund
Socken: Norra Nöbbelöv
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:4595