Runsten L1988:4589 i Lunds
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,05 m h, 0,7 m br vid basen, 0,3 m br vid toppen (NV-SÖ) och 0,3 m tj. Runhöjd, 7-9 cm. Ristningen vetter mot SV. Stenen står i en krets av runstenar (RAÄ-nr Lund 9:1-6) i kanten av en hög från sen tid, 9 m i diam och 1 m h. Flyttad hit."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lunds socken i Lund kommun (Skåne län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Runt kanten av rund, artificiell kulle. Plantering, universitetsplatsen."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"16 m SV om SV hörnet av Teologicum."
Vill du se flera runstenar i Lunds socken eller Lund kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 55.705805
Longitud: 13.194957
Lämnings-ID: L1988:4589
Riksantikvarieämbetets ID: Lund 9:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Skåne
Kommun: Lund
Socken: Lunds
Riksantikvarieämbetets information: » L1988:4589