Runsten Hs6, L1951:9589 i Järvsö
Foto av Runsten Hs6, L1951:9589 i Järvsö
Foto av Runsten Hs6, L1951:9589 i Järvsö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Unnulfr ok Fjôlvarr reistu stein þenna eptir Djúra, fôður sinn, Hreiðulfs son, ok at Haurlaug(?), móður sína, Fjôlvars dóttur á Vitguðsstôðum. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,6 m hög, avsmalnande upptill 0,55 m bred (90-290 gon) vid basen och 0,2 m bred upptill, 0,4 m tjock. Ristningen vetter mot N. Runhöjd 4-10 cm. Enligt Marit Åhlén i Bebyggelsehistorisk tidskrift Nr 27 lyder inskriften: "Unnulv och och Fjolvar reste denna sten efter Djure, sin fader, Redulvs son och efter haurlau, sin moder, Fjolvars dotter på Viksta". Marit Åhlén hänvisar till SBF Jansson, 1952, som på ett övertygande sätt visat att namnet åsyftar Sör-Viksta i Forsa socken. Enligt Marit Åhlén står runstenen troligen på sin ursprungliga plats och är djupt huggen och tydlig."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Järvsö socken i Ljusdal kommun (Gävleborgs län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsats mot N av ås. Tomtmark. "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10,5 m 305 gon om SV hörnet av prästgård."
Vill du se flera runstenar i Järvsö socken eller Ljusdal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 61.709783
Longitud: 16.181858
Lämnings-ID: L1951:9589
Riksantikvarieämbetets ID: Järvsö 12:1
Sveriges runinskrifter: Hs6, (Hälsinglands runinskrifter))
Plats: Prästgården
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Gävleborgs
Kommun: Ljusdal
Socken: Järvsö
Riksantikvarieämbetets information: » L1951:9589