Runsten L1955:9716 i Berga ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1955:9716 i Berga
Foto av Runsten L1955:9716 i Berga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... stein √ĺenna eptir Eynd/Eyind/Eyvind/Vetr/Hv√≠t ... ... dau√įr(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,1 x 0,65 m stor och 0,20 m tjock. L√§ngs kanten finns runinskrift 16 cm stor. Inskriften anger ett rektangul√§rt f√§lt i vars mitt en cirkel finns inhuggen, 11 cm i diameter. Fr√•n cirkellinjen utstr√•lar 7 r√§ta linjer till de linjer, som utg√∂r runornas inre begr√§nsning. Det rektangul√§ra f√§ltet √§r ej sk√∂njbart d√• stenen √§r avslagen och resten saknas. Enligt Sm√•lands runinskrifter lyder inskriften:"......denna sten efter √Ėnd ... ... d√∂d." Uppm√•lad 1977. Uppm√•lad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Berga socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.921665
Longitud: 13.990147
Lämnings-ID: L1955:9716
Riksantikvarieämbetets ID: Berga 137:1
Sveriges runinskrifter: Sm28 (Smålands runinskrifter))
Plats: Berga kyrkogård
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Amfibolit i möte med rosafärgad gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Ljungby
Socken: Berga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/2fc4ab24-4808-4cf2-baa5-6e420c5b92ae