Runsten Sm27, L1955:9715 i Berga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þórðr reisti kuml þessi/þetta ... endaðist á Englandi. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 2,1 x 0,5 m stor och 0,16 m tjock. Det med runor inristade området är 1,45 x 0,3 m stort och är beläget vid ena sidan. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Tord reste denna vård ... ... dog i England." Uppmålad 1977. Uppmålad 2004."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Berga socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Flyttade utanför kyrkogrindarna."
Vill du se flera runstenar i Berga socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.921662
Longitud: 13.990334
Lämnings-ID: L1955:9715
Riksantikvarieämbetets ID: Berga 137:2
Sveriges runinskrifter: Sm27, (Smålands runinskrifter))
Plats: Berga kyrkogård
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Finkornig gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Ljungby
Socken: Berga
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:9715