Runsten Sm31, L1955:7786 i Dörarp
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... setti stein eptir bróður sinn Fáva(?)/Fara(?). Guð hjalpi ônd! "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,4 m hög, 1,2 m bred (Ö-V) och ca 0,4 m tjock. Ristningsytan ungefär lika stor som stenen. På den N sidan finns runristningen och den består av ett skriftband, format som en rektangel. Öppen i botten. På slutänden (den högra) en inristning av ett djur. Upptill ett malteserkors. Runhöjden är 10-11 cm. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"...v satte stenen efter sin broder Fåve (Far(r)e). Gud hjälpe anden!" På S sidan 0,1 m från övre kanten inskriften:"GB" Uppmålad 1966."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Dörarp socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Vill du se flera runstenar i Dörarp socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.027106
Longitud: 14.016103
Lämnings-ID: L1955:7786
Riksantikvarieämbetets ID: Dörarp 35:1
Sveriges runinskrifter: Sm31, (Smålands runinskrifter))
Plats: Toftaholm
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Amfibolit med vita mineralinslag
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Ljungby
Socken: Dörarp
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:7786