Runsten Sm36, L1954:9552 i Nöttja
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Eyndr/Vetr ok Sveinn/Steinn settu kuml þessi eptir Ôzur/Ásmar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 2,05 m hög, 0,65 m bred (Ö 16 grader S - V 16 grader N) och 0,22 m tjock. Överdelen skjuter över något åt V. På S sidan inskriften. Enligt Smålands runinskrifter flyttades stenen ca 1913, och hade tidigare haft sin plats 6 m längre söderut på samma gärde och runorna var då vända åt V. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Önd och Sven satte denna vård efter Assur (Åsmar).""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nöttja socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Åkerkant, Ö-sluttning av flack moränhöjd."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m NV om väg, samt intill och S om mur."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten Sm36, L1954:9552 i Nöttja:
"Kung Hammars sten"
Vill du se flera runstenar i Nöttja socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.69402
Longitud: 13.766673
Lämnings-ID: L1954:9552
Riksantikvarieämbetets ID: Nöttja 9:1
Sveriges runinskrifter: Sm36, (Smålands runinskrifter))
Plats: Bolmaryd
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs av olika skikt
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Ljungby
Socken: Nöttja
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:9552