Runsten Sm39, L1954:9441 i Ryssby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Gunni setti stein þenna eptir §B Sona, fôður sinn, mildan orða ok matar góðan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig gnejs 2,2 m hög, 1 m bred (NNÖ-SSV) och 0,2 m tjock. Ristningsytan har troligen utgjorts av hela sidan som är vänd åt VNV och kortsidan åt SSV. Det som är kvar av runristningen är ett skriftband format som ett upp och nedvänt U samt i mitten en slinga som avslutas med ett kors. Runhöjden är ca 15 cm. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften:"Gunne satte denna sten efter Sune, sin fader, mild (i ord), på mat ej njugg." Runstenen togs ur Ryssbys kyrkas fotmur den 14 oktober 1964. Enligt uppgifter av kyrkoherde A B Lindroth 1844:"Denna Runesten fanns 1844 under wästra kyrkodörren af Rysby gamla kyrka, som då nedrefs. Stenen blev sedan inmurad i nya kyrkan till höger om södra kyrkodörren nära fotmuren." Uppmålad 2005."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ryssby socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Rest 6 m SÖ om tornets SV hörn."
Vill du se flera runstenar i Ryssby socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.864923
Longitud: 14.161045
Lämnings-ID: L1954:9441
Riksantikvarieämbetets ID: Ryssby 19:1
Sveriges runinskrifter: Sm39, (Smålands runinskrifter))
Plats: Ryssby kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Medelkornig gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Ljungby
Socken: Ryssby
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:9441