Runsten Sm40, L1954:9440 i Ryssby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... gerði kuml þessi eptir Gumma(?) ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, gråsten, ca 0,85 x 0,4 m stort och 0,15 m tjockt. Runhöjd: 18-19 cm. De mörkare partierna är avslagna delar på själva ytan. Den ljusare skuggningen utmärker de avslagna sidokanterna. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriptionen:"... ...efter Gumme ..." Uppmålad 2005."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ryssby socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Stenen ligger f n i tornet på Ryssby kyrka i ett rum innanför (bakom) orgeln."
Vill du se flera runstenar i Ryssby socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.864996
Longitud: 14.161306
Lämnings-ID: L1954:9440
Riksantikvarieämbetets ID: Ryssby 19:2
Sveriges runinskrifter: Sm40, (Smålands runinskrifter))
Plats: Ryssby kyrkogård
Placering: Står nu väster om Sm 39.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Amfibolit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Ljungby
Socken: Ryssby
Riksantikvarieämbetets information: » L1954:9440