Runsten L1954:8948 i Ljungby ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1954:8948 i Ljungby
Foto av Runsten L1954:8948 i Ljungby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"V√©f√ļss setti stein eptir ... ...bj√īrg, √ĺeira systur ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av r√∂daktig granit, fragment 1,1 m h√∂g, 0,67 m bred (N√Ė-SV) och 0,2 - 0,25 m tjock. Runornas storlek √§r 8-15 cm. Fragmentet utg√∂res av runstenens nedre v√§nstra del. Inskriften mot NV, lyder enligt Sm√•lands runinskrifter:"V√§fus satte stenen efter ... -bord, deras syster..." Runstenen uppt√§cktes 1954 vid rivningen av "Nisse smeds stuga", d√§r den var grundsten, strax intill stenens nuvarande plats. Stugan uppf√∂rdes 1861, till stor del med material fr√•n den gamla medeltidskyrkan som revs √•r 1859."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ljungby socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av mindre moränhöjd. Park."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.835541
Longitud: 13.938039
Lämnings-ID: L1954:8948
Riksantikvarieämbetets ID: Ljungby 57:1
Sveriges runinskrifter: Sm170 (Smålands runinskrifter))
Plats: Ljungby
Placering: I parken Skansen.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Ljusröd nästan skär gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: √Överkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Ljungby
Socken: Ljungby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/df7ae2df-0bc2-477c-8f0e-fa6cc9c226a0