Runsten L1954:7095 i Södra Ljunga 🇬🇧
Foto av Runsten L1954:7095 i Södra Ljunga
Foto av Runsten L1954:7095 i Södra Ljunga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Ônundr ... son sinn ok eptir ... ... §B ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, två delar, den ena ca 1 x 0,8 m stor, den andra ca 0,3 x 0,2 m stor. Runhöjd 10 cm. Den större delen utgör enligt uppgift ca 1/4 av hela runstenen. Fragmenten påträffades under kyrkan 1932. Enligt Smålands runinskrifter lyder inskriften: "Anund ... ... sin son och efter ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Södra Ljunga socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I kyrka."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Fragmenten är inmurade i vapenhusets S innervägg, resten är kvar under kyrkan."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.739956
Longitud: 13.971312
Lämnings-ID: L1954:7095
Riksantikvarieämbetets ID: Södra Ljunga 8:1
Sveriges runinskrifter: Sm43 (Smålands runinskrifter))
Plats: Södra ljunga kyrka
Placering: Vid vapenhusets södra vägg.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Finkornig rödaktig gnejs med inslag av mörkare mineral
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Kronobergs
Kommun: Ljungby
Socken: Södra Ljunga
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/70085960-e247-441d-9274-4e2a5f8d29ae